Kwaliteit

Het leveren van kwaliteit, in de breedste zin van het woord. De hoofddoelstelling van het kwaliteitsbeleid van Konings-groep is dan ook het handhaven en verbeteren van de specificaties die aan de betreffende werkzaamheden worden gesteld. Onze opdrachtgevers zijn daardoor verzekerd van de hoogste kwaliteit.

Speerpunten uit het kwaliteitsbeleid zijn:

Opdrachtgevers zekerheid geven omtrent kwaliteit. Juist, systematisch, volledig, tijdig en conform afspraken handelen. Adequaat afhandelen van eventuele klachten volgens procedures.