Bedrijfstakken

Kabellas

Afdeling Kabellas voert werkzaamheden uit m.b.t. bestaande en nieuwe kopernetwerken in geheel Nederland. Koperkabels zijn nog veelvuldig aanwezig en nog lang niet achterhaald. De techniek van deze tijd maakt nog steeds gebruik van het kopernetwerk. In alle facetten op het gebied van koperverbindingen zijn wij vooroplopend en innoverend in nieuwste technieken. Actieve koperverbindingen storingsvrij overnemen, de nieuwe lastechniek picabond, herstel van schades, wegreconstructies en storingen. Onze specialisten die daarvoor zijn opgeleid staan paraat en zullen te allen tijde de kwaliteit leveren die u van ons gewend bent.

Glasvezeltechniek

Afdeling Glasvezeltechniek is door jarenlange ervaring en kennis in diverse bestaande en nieuwe netwerken een zeer betrouwbare partner. Wij beschikken over de modernste apparatuur en kunnen daardoor alle soorten vezels lassen en meten voor elke provider volgens de juiste specificaties.De kwaliteit van de kabel, lassen en connectoren kunnen worden gemeten middels een OTDR- en/of dempingsmeting. Van de meting wordt natuurlijk een rapportage opgesteld.Hierdoor waarborgen wij de juiste kwaliteit en kwantiteit voor onze opdrachtgevers. Of het nu gaat om klantaansluitingen zakelijke markt, FTTH, wegreconstructies, point to point verbindingen, kabelschades etc. Wij staan voor u klaar.

Inblaastechniek

Afdeling Inblaastechniek draagt zorg voor het inblazen van alle soorten glasvezelkabels en tubes. Glasvezel blazen is technisch werk dat met grote zorg moet worden uitgevoerd. Het woord glas zegt al meer als voldoende om duidelijk te maken dat de kabels erg kwetsbaar zijn. Dit vereist goede kennis en voorzichtigheid bij het inblazen. Inblaastechniek beschikt over diverse compressors met een vermogen van maar liefst 15 BAR. Hiermee is het mogelijk om aan één stuk enkele kilometers glasvezelkabel in een HDPE buis blazen. Voorzien van diverse inblaasjets zijn wij in staat alle diameters glasvezelkabel en tube’s te blazen.

Kabels:
– Micro-glasvezelkabels met een diameter van 0,8 mm t/m 3 mm in subducts
– Mini-glasvezelkabels met een diameter van 3 mm t/m 8 mm in subducts
– Conventionele glasvezelkabels van alle capaciteiten met een diameter van 9 mm t/m 18 mm in hdpe-buizen
– Conventionele glasvezelkabel / koperkabels (flashnet) met een diameter van 15 mm t/m 36 mm in hdpe-buizen
Tubes:
Inblazen van 4 bundels van 6 tubes van 4 mm (4 x 6 x 4 mm) in 40 mm buis
Inblazen van 4 tubes van 12 mm (4 x 12 mm) in 40 mm buis
Inblazen van 2, 3 of 5 tubes van 10 mm (2 of 3 x 10 mm) in 32 of 40 mm buis.

Inmeettechniek

Engineering:
Om een goed overzicht te krijgen is het belangrijk het project voor aanvang goed in kaart te brengen. Onze project deskundige medewerkers leveren, indien gewenst, naast een overzichtelijke in Autocad uitgewerkte tekening ook een complete stuklijst van alle aan te leveren en benodigde materialen.

Revisie:
Momenteel worden alle in-metingen van ondergrondse infrastructuren digitaal uitgewerkt door gebruik te maken van de “Global Positioning System” techniek afgekort GPS. Hierdoor kan de revisie snel en adequaat in Autocad worden opgeleverd volgens de norm van de opdrachtgever. Ook is het mogelijk om naast de revisie tekening een Data Extraction mee te leveren zodat de opdrachtgever meteen beschikt over bijvoorbeeld de aantal meters gegraven sleuf, het aantal meters straatwerk, het aantal geplaatste kasten enz. Daarnaast kan de revisie tekening ook aan een database worden gekoppeld zodat de revisie tekening tegelijkertijd een “beheerspakket” is voor de ingemeten discipline.

Digitaliseren van bestaande tekeningen:
Uw huidige tekeningen die analoog zijn uitgewerkt kunnen door Konings inmeettechniek worden omgezet naar digitale tekeningen. Deze digitale uitwerking voldoet aan de IMKL richtlijnen en voorwaarden en kunnen vervolgens naar behoeve worden aangeboden aan het kadaster ten behoeve van de Klic.

Uitzetten X-Y coördinaten:
Konings inmeettechniek voert in geheel Nederland werkzaamheden uit. Zo bijvoorbeeld ook voor het uitzetten van X-Y coördinaten ten behoeve van “gestuurde boringen” in bestaande maar ook toekomstige tracés.

Detecteren en inmeten:
Onze medewerkers zijn ook bekend met en opgeleid voor het detecteren en digitaal inmeten van kabels en leidingen. Bij het uitzoeken van de “onbekende” ligging van kabels is deskundigheid noodzakelijk om schades te voorkomen! Tijdens deze werkzaamheden detecteren wij alle kabels en leidingen en meten ze vervolgens digitaal in.

Verlichtingstechniek

De markt van de openbare verlichting is volop in beweging.
Zowel op het gebied van sportveld, tuin en recreatieverlichting is er veel vraag vanuit Gemeentelijke en civiele instanties om deze werkzaamheden als totaalpakket uit te voeren.

Reeds verricht de Konings-Groep voor verschillende partijen de civiele werkzaamheden.

In januari 2017 heeft Konings dan ook de stap gezet naar Konings Verlichtingstechniek, onder de vlag van de Konings-groep.

Konings Verlichtingstechniek is begonnen met een aantal deskundige gecertificeerde medewerkers, welke ruime ervaring hebben met ondergrondse kabelnetten en tevens de benodigde kennis hebben van de bovengrondse werkzaamheden.

Daarnaast adviseert en beheert Konings Verlichtingstechniek op het gebied van zowel de openbare verlichting als sportveld- en industriële verlichting, hetzelfde geldt ook voor particuliere- (tuin) en recreatie verlichting.

Uiteraard blijven wij op de hoogte en bewegen wij mee met de nieuwste duurzame led-verlichting en alle innovatieve dynamische verlichting, welke in de huidige markt steeds meer in opkomst is.

Kortom, Konings Verlichtingstechniek is de perfecte partner voor Gemeentelijke en civiele instanties, recreatie en particulieren.

Mocht u nog vragen hebben neem gerust geheel vrijblijvend contact op.