Specialisme

VDSL straatkasten plaatsen

Met het plaatsen van VDSL kasten is begin 2011 gestart. Konings-groep heeft voor deze opdracht geïnvesteerd in de aanschaf van enkele vrachtwagens. Door ingebruikname van deze voertuigen, die compleet zijn uitgerust met een auto-laad-kraan, is het mogelijk geworden meerdere kasten per dag te plaatsen. Dit project omvat het gedeeltelijk “ontmantelen” van bestaande verdeelkasten in stedelijke gebieden die vervolgens worden “overstolpt” door een grotere straatkast. Deze straatkasten krijgen hierbij meteen een glasvezelaansluiting. De digitale glasvezel-signalen worden aan de bestaande reguliere lijnen verbonden en kunnen daardoor per kast om en nabij 1200 woningen in een straal van ± 1.8 km aansturen op dit snelle netwerk.

De vergroting van de kast met de “glazen bypass” is een tussenoplossing en nodig omdat de huidige analoge netwerken steeds vaker erg kwetsbaar en storingsgevoelig blijken te zijn. Het is door verbeterde techniek mogelijk geworden om tot uiterlijk 600 meter van de kast de kwaliteit en gewenste snelheid van de verbindingen op peil te houden.

Waar het nu niet mogelijk is om bestaande kasten te overstolpen en de straatkast vervolgens vele meters verplaatst dient te worden, maken we daarvan een speciale overname. De nieuwe kasten worden in dit geval bij Konings “prefab” voorbereidt waarna ze, vanwege die speciale voorbereiding, in één dag kunnen worden geplaatst en afgewerkt. Normaal gesproken worden hiervoor twee dagen uitgetrokken.

Uiteindelijk is het in de toekomst de bedoeling dat we via deze kasten het gehele netwerk gaan verglazen, Deze rechtstreekse glasvezelverbinding naar de woningen wordt FTTH genoemd wat staat voor “fiber to the home”. In het geval van aansluitingen voor speciale instanties zoals b.v. politie, ziekenhuizen en beveiligingsbedrijven, die absoluut niet zonder verbindingen mogen komen te zitten, is het mogelijk dat het op lengte afmonteren en overzetten ‘s nachts wordt uitgevoerd. Dit doen we alleen bij uitzonderlijke aansluitingen en is alleen mogelijk met speciale technieken. Het is juist voor deze hulpverlenende instanties cruciaal om bereikbaar te kunnen blijven.

Van Ede tot Maastricht zal men de voertuigen en medewerkers van Konings Kabellas-groep de komende twee jaar tegenkomen die belast zijn met de plaatsing van ± 800 straatkasten en de uitvoering van deze werkzaamheden. Het werk wordt dan ook met grote zorgvuldigheid uitgevoerd.