Verontreinigde grond

BRL 7000 Protocol 7004 (werken in verontreinigde grond)

Dagelijks worden er in Nederland kilometers aan kabels en leidingen in de grond gelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken zoals graven, boren en doorpersen. In veel gevallen hebben de operationele medewerkers, zoals grondwerkers en monteurs, hierdoor contact met de grond waarin wordt gewerkt. Omdat de bodem in Nederland niet overal schoon is, kunnen voor deze medewerkers risico’s voor de gezondheid ontstaan door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld zware metalen en polycyclische aromaten in oude woongebieden, resten asbest in puin in de bodem, vluchtige aromaten bij benzinestations, enzovoort.

De risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen zijn niet altijd direct zichtbaar of op een andere manier merkbaar. Dit hangt af van de soort verontreiniging en de mate van de verontreiniging. Om de risico’s van werken in verontreinigde grond weg te nemen dan wel tot een minimum te beperken, zijn maatregelen noodzakelijk. Hierbij is het doel de contactmogelijkheden tussen werknemer en de verontreinigde grond tot een minimum te beperken.

Medewerkers moeten voorafgaande aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen een medisch onderzoek ondergaan waneer de werkzaamheden in de T- en F-klassen vallen. Al het operationeel personeel beschikt over deze keuring. Binnen ons bedrijf hebben we een 9-tal DLP-ers (Deskundig Leidinggevende Projecten) en een HVK (Hoger Veilgheidskundige) om de werkzaamheden te begeleiden, rapporteren en waar nodig metingen te verrichten.